Politika Belgelerimiz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:

Bu politika belgesinin amacı, Leyli Sanat Derneği’nin sahip olmayı amaçladığı toplumsal cinsiyet duyarlı ilke, uygulama ve prosedürleri ifade etmektir. Cinsiyet ya da cinsel yönelim ne olursa olsun, herkes için kapsayıcı ve eşit fırsatlar sunacak bir kültürü teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Bu politika, organizasyon içinde eyleme rehberlik etmek ve hesap verebilirlik ölçüsü olmak üzere hizmet vermektedir.

Belgenin tamamı:

 

Yolsuzlukla Mücadele:

Bu Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın amacı, Leyli Sanat Derneği’nin yolsuzluk ve mali kötüye kullanım olmayan bir ortamı sürdürme konusunda rehberlik eden ilkeleri ve uygulamaları belirlemektir. Bu politika, derneğin mali ve operasyonel yönlerinin bütünlüğünü, hesap verebilirliğini ve şeffaflığını sağlamayı hedeflemektedir.

Belgenin tamamı: