Panele Davetlisiniz: Sanat Üretimine Sivil Bakış

Leyli Sanat Derneği, 2023-2024 dönemine başlarken; sanat üreticilerinin ihtiyaç ve problemlerini duyurmak, birlikte tartışmak ve çözümler düşünmek amacıyla “Sanat Üretimine Sivil Bakış” adlı bir panel etkinliği düzenliyor.

22 Ekim 2023 Pazar günü saat 18.00’de, Kadıköy Müze Gazhane’nin T Atölye adlı mekanında gerçekleşecek panelde; aşağıda ismi yer alan STK’ların temsilcileri, sivil toplumda yürüttükleri faaliyetler üzerinden deneyim paylaşımları yapacak ve ardından katılımcıların soru ve değerlendirmeleri üzerinden tartışma alanı oluşturulacak.

 

Ali İsmail Korkmaz Vakfı adına Şeyma Keskin

Vakıf, Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmak ve onun düşlerini hayata geçirmek amacıyla; gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha önyargısız, çatışmasız, eşitlikçi, sosyal bireyler olmalarını amaçlar. Bu amaçla gençlerin eğitime, sosyal – sivil hayata ve kültür sanat alanına katılımlarını destekleyecek program ve projeleri hayata geçirir. 

Şeyma Keskin, ALİKEV’de 2020 yılından bu yana programlar sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda Genç Sanatçı Fonu’nun da yürütücülüğünü gerçekleştirmektedir. 

 

Kadıköy Kültür Evi adına Busenur Karayiğit

Kadıköy Kültür Evi, genç sanatçılar, sanatçı adayları ve üniversite öğrencilerine alternatif bir zemin sunan kolektif irade ve dayanışma esaslarıyla kurulmuş bir dernektir. Bu amaç doğrultusunda, kültür, sanat, edebiyat ve akademi alanlarında ücretsiz faaliyetleri kamuoyu ile buluşturmayı hedefler. Bu kapsamda örülen toplumsal mücadele hattını genişletme ve topluma nüfuz etme amacı taşır.

Busenur Karayiğit, Kadıköy Kültür Sanat Eğitim Dayanışma ve Araştırma Evi Derneği’nde 2022 Eylül’ünden bu yana dernek başkanı olarak görev yapmaktadır. 

 

Sanat Fabrika adına Yağmur Su Özdemir & Ekim Deniz Akarslan

Sanat Fabrika 2022 yılında sanat faaliyetlerine erişimin her geçen gün zorlaştığı bu dönemde herkes için daha ulaşılabilir, kolektif bağımsız bir sanatın mümkün olması gerektiğini düşünerek kurulan bir platformdur. Amacı sanatın her alanında herkesin katılımcısı ve yürütücüsü olabileceği, sanatçıların ve sanata erişim imkanı bulamayan gençlerin kendi özlemleri ve talepleri doğrultusunda üretimin her aşamasında söz sahibi olduğu bir ortamda bir sanat üretmektir. Birbirinden öğrenmek ve birbirinden öğrendikleriyle gelişmeyi esas alır. 

 

Susma Platformu adına Alara Sert

2016 yılında kurulan Susma Platformu kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösteren topluluk ve kişilerin karşılaştığı sansür, otosansür, yasak, engelleme yalnızlaştırma, karalamacılık, manevi linç vakâları gibi ifade özgürlüğü ihlalleriyle mücadele etmek için kurulmuş bir platformdur. Türkiye’de kültür ve sanat alanında ifade özgürlüğü ihlalleri, sansür ve otosansürle mücadele konusunda izleme, raporlama, savunuculuk faaliyetleri yürüterek bu alandaki aktörleri güçlendirmeyi hedef edinmiştir. P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği çatısı altında faaliyetlerini yürüten Susma Platformu’nun çalışmalarına susma24.com adresinden erişilebilir.

Etkinliğe katılım kontenjanlı ve tüm sanat üreticileri, sanatseverler ve sivil toplum gönüllülerine açıktır. Etkinliği takip eden günlerde etkinlikle ilgili detaylı bir çıktı raporu dernek web sitemizden yaygınlaştırılacaktır.

Başvuru formu için tıklayın.

 

Leyli Sanat Derneği hakkında

Leyli Sanat Derneği, ifade özgürlüğü hak temelli çalışmalar yürüten, bireylerin duygu ve düşüncelerini kültür/sanat aracılığıyla paylaşmasına alan ve fırsat oluşturan yeni nesil bir sivil toplum kuruluşudur.

Çalışmalarını içerik üretimi, etkinlik organizasyonu ve proje geliştirme başlıklarıyla gerçekleştiren oluşum; Nisan 2021’den bu yana çıkan e-dergiyle edebiyat alanında yeni yazarlara alan açma ve yazarları güçlendirme amacı taşırken, yaptığı etkinliklerle de bireyleri bir araya getirerek kapsayıcı ve eşit bir ortamda paylaşımlara alan açmaktadır. Dernek gönüllülerinin hazırladığı projelerde de kültür/sanat alanında alternatif bir alan oluşturma ve bireyleri bu alanda çalışmaya teşvik etme amacı güdülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir